کیمیااستات

image

صنعت

با توجه به طراحی صنعتی سیستمهای کیمیااستات، یکی از اولین استفاده کننده های آنها صنایع بودند یکی از قدیمیترین مدلهای کیمیااستات(کیمیااستات مدل 121) از سال 1385 تا کنون در یکی از بزرگترین کارخانجات کشور فعال و عملیاتی می باشند.

یکی از مهمترین نیاز سیستمهای صنعتی کار مداوم و بدون وقفه و قابل اطمینان میباشد . سیستمهای کیمیااستات در مواردی به صورت چندین هفته مداوم و 24 ساعته بکار گرفته می شوند. علاوه بر آن جریان بالای خروجی کانالها آنها را برای بسیاری از استفاده های صنعتی و نیمه صنعتی مناسب می سازد.

مدلهای جدیدتر کیمیااستات این قابلیت را دارند تا در صورت قطع برق و خاموش شدن دستگاه عملیات در حال انجام را مجدد از نقطه قطع ادامه دهند. همچنین این سیستمها امکان اتوماسیون انواع بسیار پیچیده عملیاتهای متوالی مانند فرماسیون را دارند. امکان بارگذاری و ذخیره سریع فرایندهای تکراری صنعتی از دیگر مزایای سیستمهای کیمیااستات می باشد.

قابلیت اعمال پالسهای جریان بالا و بسیار سریع و دقیق در مدلهای جدیدتر کیمیااستات آنها را برای برخی کارهای صنعتی و نیمه صنعتی مانند برخی از انواع آبکاری و لایه نشانی که معمولاً نیاز به دستگاههای بسیار گرانقیمت اعمال پالسهای جریان بالا دارند مناسب می سازد.

سیستمهای کیمیااستات گرچه برای برنامه ریزی نیاز به کامپیوتر دارند اما حتی در صورتی که کامپیوتر به اصطلاح Hang کند و ارتباط نرم افزار با سخت افزار قطع شود این قابلیت را دارند که تا پروسه تعریف شده را با دقت به پایان ببرند و در صورت پدید آمدن شرایط Termination بدون اینکه ارتباطی با کامپیوتر و نرم افزار داشته باشند، پروسه را در شرایط تعیین شده قطع نمایند.